ABORTED MISSION

Per raons de logística (ehem, una excusa com qualsevol altre) no es va poder emetre el programa de divendres. Humilds disculpes i un tiro al peu. A mes estaré uns dies de vacances. Perdoneu les disculpesSalut i siau